PROCES VERBAL DE DISTRUGERE DOCUMENTE

 

PROCES VERBAL DE DISTRUGERE DOCUMENTE

 

Încheiat astăzi [….]

 

 

 

Subscrisa BELMAR ENTERPRISES S.R.L., cu sediul social în București, str. Virgil Pleșoianu nr. 96, et. 1, ap. 2, secotr 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/2684/2012, având CIF 29889735, reprezentantă legal prin administrator Popa Beatrice - Ioana, denumită în continuare BELMAR

în prezența

doamnei Belizarie Beatrice în calitate de angajat al Belmar Enterprises SRL pe funcția de […]

având în vedere faptul că:

  • Regulamanetul GDPR prevede obligativitatea operatorului de a distruge datele cu caracter personal în cazul în care a expirat termenul de păstrare sau persoana vizată și-a execitat dreptul și a solicitat ștergerea datelor sale,
  • La data de […] a expirat termenul penru păstrarea datelor cu caracter personal sau
  • La data de […] persoana vizată și-a execitat dreptul și a solicitat ștergerea datelor sale colectate de BELMAR

Astăzi […] BELMAR s-a conformat obligațiilor impuse de GDPR și a procedat la distrugerea următoarelor documente:

  • ……, aflat pe suport tipărit, fiind utilizat tocătorul de documente/aflat pe suport electronic
  • …… aflat pe suport tipărit, fiind utilizat tocătorul de documente/aflat pe suport electronic
  • …… aflat pe suport tipărit, fiind utilizat tocătorul de documente/aflat pe suport electronic
  • ….

Tehnoredactat în două exemplare.

 

BELMAR ENTERPRISES S.R.L.

prin administrator

 

[…]