INFORMAȚII REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul transmiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing online ale comercianților, având consimțământul persoanelor vizate.

 1. DATE DE CONTACT ALE ÎMPUTERNICITULUI DATELOR PERSONALE
  1. Împuternicitul în prelucrarea datelor dvs. personale este compania BELMAR ENTERPRISES, cu sediul în Bucuresti str Virgil Plesoianu nr 96, sct 1 număr unic de identificare: J40/2684/2012, înregistrat la Registrul Comerțului Bucuresti, CUI RO 29889735 menționat în continuare drept „împuternicit“).
  2. Datele de contact ale împuternicitului sunt: Virgil Plesoainu nr 96, sect 1 Bucuresti  având adresa de e-mail beatrice@beyoutifulblog.ro, și numărul de telefon +40722750401 .
  3. Împuternicitul nu a desemnat nici o persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.
 2. LEGISLAȚIA PRIVIND PRELUCRĂRAREA DATELOR PERSONALE
  1. Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară atât pentru îndeplinirea termenilor contractuali încheiați între dvs. și împuternicitul prelucrării datelor personale, cât și pentru pașii premergători încheierii unui contract între dvs. și împuternicit, conform articolului 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) ( menționat în continuare drept „regulament“).
 3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  1. Împuternicitul prelucrează datele personale în scopul trimiterii informațiilor și notificărilor comerciale și de a beneficia de promoții de marketing transmise de împuternicit.
  2. Împuternicitului nu i se acordă automat libera decizie conform articolului 22 din regulament.
 4. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE
  1. Datele personale sunt păstrate de către împuternicit pe perioada a 10 ani.
 5. TERȚE PĂRȚI IMPLICATE ÎN OBȚINERE DATELOR PERSONALE
  1. Alte părți implicate în obținerea datelor personale vor fi partenerii sau firmele ce îl vor ajuta pe împuternicit să realizeze activitățile de marketing.
  2. Împuternicitul nu intenționează să transmită datele dvs. personale unei terțe țări (aflată în afara UE) sau organizațiilor internaționale.
 6. DREPTURILE DEȚINĂTORULUI DATELOR PERSONALE
  1. În conformitate cu termenii și condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita împuternicitului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a vă modifica sau șterge datele personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
  2. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale furnizate împuternicitului oricând doriți. Cu toate acestea, acest lucru nu aduce atingere legalității prelucrării datelor dvs. personale, înainte de retragerea consimțământului.
  3. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă regulamentul este încălcat, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
  4. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. personale nu este o cerință legală ci contractuală și nu este o cerință necesară pentru care trebuie să încheie un contract.
  5. Aveți în orice moment dreptul de a opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul marketingului, inclusiv a activităților de profilare, dacă profilul se referă strict la marketing. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale strict în scop de marketing, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în acest scop.