Ghid privind activarea drepturilor / cererile persoanelor vizate in conformitate cu GDPR

Ghid privind activarea drepturilor / cererile persoanelor vizate in conformitate cu GDPR

BELMAR ENTERPRISES SRL

 

GDPR prevede pentru persoanele vizate dreptul de a solicita informaţii despre toate datele personale stocate de BELMAR ENTERPRISES SRL despre acesta si despre obţinerea unei copii a acestor date (în formatul dorit de persoana vizat[, tipărit sau electronic).

  1. Domeniul de aplicare al dreptului de acces al persoanei vizate

Domeniul de aplicare al dreptului de acces include toate datele personale stocate despre persoana vizată, precum: nume, prenume, CNP […]

În general, informaţiile privind toate datele stocate trebuie să fie furnizate indiferent de perioadele de timp.

  1. Canalul de intrare pentru solicitările persoanei vizate si responsabilitatea procesului

Solicitarea persoanei vizate va fi adresată persoanei de contact pentru protecţia datelor (DPC). Procesul este responsabilitatea DPC.

Prin urmare, în cazul în care HR sau o altă persoană din cadrul BELMAR ENTERPRISES SRL primeşte solicitarea persoanei vizate, transmite cererea către DPC pentru a răspunde.

  1. Forma solicitării si verificarea identităţii

Potrivit GDPR, cererea persoanei vizate nu trebuie să respecte un formular specific. Cu toate acestea, BELMAR ENTERPRISES SRL va realiza un formular tip de acces prin care persoanele vizate pot solicita să-și exercite drepturile conferite de GDPR.

Deoarece divulgarea datelor cu caracter personal este un subiect sensibil, persoanei vizate trebuie să i se solicite întotdeauna o dovadă a identităţii.

  1. Termenul de furnizare a informaţiilor

La cererile de informaţii ale persoanei vizate în cadrul GDPR trebuie să se răspundă în termen de o lună de la data solicitării. Dacă în cazuri excepţionale, de ex. sunt foarte multe cereri care trebuie să fie tratate în acelaşi timp sau în cazul unor analize complexe, termenul nu poate fi îndeplinit, persoana vizată va primi în termen de o lună o notificare scrisă. În aceste cazuri, informaţiile trebuie furnizate cel târziu în termen de trei luni de la data la care cererea a fost făcută.

  1. Soluționarea cererii.

Persoana vizată primeşte informaţiile. Conţinutul depinde de tipul de date procesate de BELMAR. Toate datele stocate care sunt legate de persoana vizată într-un fel sau altul sunt date personale şi trebuie incluse în informaţie / raport.

În cazul în care solicitarea a fost făcută prin e­mail, informaţiile vor fi furnizate persoanei vizate prin e-mail criptat, în cazul în care DPC a putut verifica identitatea persoanei vizate. Dacă solicitarea a fost făcută offline şi / sau nu este posibilă trimiterea unui mesaj e-mail criptat sau verificarea identității nu s-a putut realiza, DPC va solicita persoanei vizate să se prezinte la sediul BELMAR/ punctul de lucru al BELMAR, informaţiile vor fi furnizate pe suport hârtie.

Toate informaţiile trebuie să fie într-o manieră inteligibilă pentru persoana vizată.

Informaţiile trebuie trimise persoanei vizate folosind o scrisoare standard.

O copie a informaţiilor furnizate şi a scrisorii standard va fi inclusă în dosarul de personal timp de un an începând cu expedierea răspunsului.


 

ANEXA 1

 

Antetul companiei

Solicitarea dvs. de informaţii în cadrul GDPR din data de xx / xx / xxxx

Dragă........ ,

Vă mulţumim pentru cererea dvs. Vă prezentăm o copie a datelor referitoare la persoana dvs. din sistemul nostru. Datele dvs. personale sunt utilizate pentru […].

Salutări calde,

Nume

Rol

 

 


 

Anexa 2

Antetul companiei

Solicitarea dvs. de informaţii în cadrul GDPR din data de xx / xx / xxxx

 

Dragă,

Referitor la solicitarea dvs. de informaţii cu privire la datele dvs. personale procesate de noi, vă rugăm so găsiţi ataşate copii ale datelor referitoare la persoana dvs.

Dacă aveţi orice întrebări, vă rugăm să nu ezitaţi să mă contactaţi.

 

Salutări calde,

Nume

Rol