Decizie

DECIZIE

Nr. ….. / …… 2020

Subscrisa BELMAR ENTERPRISES S.R.L., cu sediul social în București, str. Virgil Pleșoianu nr. 96, et. 1, ap. 2, secotr 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/2684/2012, având CIF 29889735, reprezentantă legal prin administrator Popa Beatrice - Ioana, denumită în continuare BELMAR

având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului/ 27 aprilie 2016 (denumit în continuare ”GDRP”),

AM DECIS

Art. 1. Desemnarea doamnei […] ca persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul BELMAR.

Art. 2. Responsabilul cu protecția datelor are următoarele atribuții principale:

  1. informarea și consilierea BELMAR în prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDRP și legislației naționale aplicabile;
  2. monitorizarea respectării prevederilor GDRP și legislației naționale aplicabile referitoare la protecția datelor si a politicilor/procedurilor interne ale societății în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților si acțiunile de sensibilizare si de formare a personalului implicat in operațiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente;
  3. furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor si monitorizarea funcționarii acesteia, in conformitate cu articolul 35 din GDRP
  4. cooperarea cu autoritatea de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  5. asumarea rolului de punct de contact pentru terțe părți în ceea ce privește protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal de către BELMAR;

Art. 3. BELMAR va sprijini persoana responsabilă cu protecția datelor cu în vederea realizării atribuțiilor sale.

Art. 4.  În comunicarea cu terții (inclusiv instituții) dar și internă, persoana responsabilă va folosi adresa de e-mail: gdpr.ro@beyoutifulblog.ro

 

 

BELMAR ENTERPRISES S.R.L.

prin administrator